top of page

Brutalne pobicia 80 internowanych w Kwidzyniu

14 sierpnia 1982 r. w wyznaczonym dniu odwiedzin, zgodnie z nowymi wytycznymi komendanta, nie wpuszczono do ośrodka już oczekujących rodzin internowanych. Spowodowało to podjęcie protestu przez internowanych, czego skutkiem była ich pacyfikacja przez ściągnięte oddziały kwidzyńskiej milicji, sztumskich strażników więziennych i elbląskiego ZOMO.

Brutalnie pobito 80 protestujących, w tym wielu ciężko. Następnego dnia 98 internowanych podjęło protest głodowy.

Więcej na stronie: https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/internowani/osrodki/123619,Kwidzyn.html?fbclid=IwAR1LlSKY3w2zkr08XUVJJ-YpDlB-VEBHuA5Ss5ETwCEbBxFY4q4mij3UuIQ


1 wyświetlenie
bottom of page