"Być wolnym" Jan Żaryn i Jacek Pawłowicz

opowiadają o swoich przeżyciach z okresu stanu wojennego


4 wyświetlenia