Czym był dla mnie stan wojenny?

W Muzeum odbyła się debata podczas której wspominano okres stanu wojennego i walkę z komuną przez młodych wówczas buntowników systemu: Marka Piekarczyka, Bogdana Rymanowskiego, Leszka Czajkowskiego, Kingi Hałacińskiej i dyrektora Muzeum Jacka Pawłowicza. Całość prowadziła Barbara Konarska.

Wszyscy opowiadali jak zastał ich stan wojenny i jak będąc młodymi nie chcieli na niego się godzić. Wyrazem sprzeciwu były u chłopaków długie włosy i ubiór. Taki sprzeciw przeciwko zastanej sytuacji.

Podczas debaty....


Bogdan Rymanowski


Marek Piekarczyk, lider zespołu T(ajnego)S(towarzyszenia)A(antykomunistów)


Kinga Hałacińska - niezwykła twardzielka od dzieciństwa zbuntowana, bo na przekór historii jej dziadka zamordowali sowieci w Katyniu