top of page

Dąb Pileckiego w Montmorency

W Centrum Dialogu - Księży Pallotynów w Montmorency pod Paryżem wicedyrektor Jacek Pawłowicz w ramach misji krzewienia wiedzy o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim poza granicami Polski, wraz z młodzieżą szkolną uroczyście posadził siódmy dąb ku pamięci rtm. Witolda Pileckiego.


3 wyświetlenia
bottom of page