Danuta Szysksznian-Ossowska ps. Sarenka uhonorowana

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy Danuty Szyksznian-Ossowskiej ps. Sarenka w Drawnie

Relacja fotograficzna:2 wyświetlenia