top of page

"Defensor Ecclesiae"

Ukazała się długo oczekiwana książka autorstwa ks. dr. hab. Jarek Wąsowicz "Defensor Ecclesiae" - biografia abpa Antoniego Baraniaka.


Publikacja mająca blisko 700 stron, zawiera również zdjęcia i archiwalne dokumenty. Gratulujemy tej publikacji ks. Jarkowi, który odprawia w muzeum comiesięczne Msze święte w intencji wszczęcia beatyfikacji więzionego na Rakowieckiej abpa Baraniaka. Zapraszamy na promocję książki, która odbędzie w naszym Muzeum 26 września br.

Fragment książki "Defensor Ecclesiae" dotyczący skutków pobytu w więzieniu na Rakowieckiej:

Wieści o torturach bp. Baraniaka i pogarszającym się stanie jego zdrowia docierały poza więzienie także do kręgów emigracyjnych. W marcu 1955 r. londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza" doniósł nawet o śmierci arcybiskupa jako ofiary komunistycznej bezpieki. Przebywający wówczas w studentacie filozoficznym Salesian College Seminary w Shrigley Park w Anglii polski kleryk Feliks Głowicki wywiesił w gablocie kilka zdjęć biskupa Baraniaka opatrzonych kirem. W chwilach najtrudniejszych biskup modlił się, zwłaszcza do patronki salezjanów Wspomożycielki Wiernych. W więzieniu na Rakowieckiej odbył także prywatne rekolekcje. Wspominał o tym raz w rozmowie w Rzymie ks. Antoniemu Banaszakowi, a ten po latach przekazał tę relację swojemu kuzynowi historykowi ks. Marianowi Banaszakowi: Arcybiskup mówił, że w okresie wzrastających szykan ze strony władz więziennych i gróźb przesłuchujących go ubowców odprawił rekolekcje. W ich wyniku doszedł do postanowienia, że składa swoje życie Bogu w całkowitej ofierze i że w więzieniu nie będzie czynił niczego, by ratować siebie (swoje życie), skoro jest to konieczne dla dobra Bożej sprawy i Kościoła. Odtąd nie przerażały go żadne groźby ubowców i wytrzymał nawet torturę, jaką było trzymanie go przez kilka dni i nocy w „ciemnicy", wilgotnej, z kapiącą wodą z sufitu i ścian, a on był też bez żadnego odzienia.

Książkę można nabyć w Wydawnictwie IPN: https://ipn.gov.pl/.../168025,Defensor-Ecclesiae...

19 wyświetleń
bottom of page