top of page

Dokumenty z okresu stanu wojennego i z Rakowieckiej

Witold Janowicz, więzień polityczny okresu PRL, przekazał dziś na ręce Dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL dr hab. Filipa Musiała dokumenty z okresu stanu wojennego i z pobytu w więzieniu.

Witold Janowicz w wieku 16 lat - jako uczeń technikum - rozpoczął swoją aktywną działalność opozycyjną. W maju 1981 r. dokonał zniszczenia pomnika Armii Czerwonej w Kędzierzynie-Koźlu poprzez zrzucenie gwiazdy ze szczytu pomnika. Po ogłoszeniu stanu wojennego uczestniczył w akcji rozpowszechniania nielegalnych ulotek na terenie Gliwic, sygnowanych przez NSZZ „Solidarność” i Konfederację Polski Niepodległej. W rezultacie tych działań 20 grudnia 1981 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w areszcie śledczym w Gliwicach. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Katowicach skazał go na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. 31 sierpnia 1982 r. został ponownie aresztowany pod zarzutem dokonania czynnej napaści na funkcjonariuszy MO podczas nielegalnej manifestacji w Gliwicach i umieszczony w areszcie śledczym. W lipcu 1983 r. postępowanie karne zostało umorzone na mocy amnestii. W latach 1987-89 zajmował się kolportażem prasy podziemnej i angażował się w akcje ulotkowe, przez co był prewencyjnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/persons/view/0b0b84a5-e7ff-4fea-8c0b-bc782f7b824a?fbclid=IwAR0U0Hpn23xQfgRP9GMfpmLszCQJf9L7eUxL09263UI58AWZGIHHBZ6q5EE


15 wyświetleń
bottom of page