dr Karol Nawrocki na spotkaniu w Muzeum

Dziś dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej w towarzystwie doradcy Sławomira Cenckiewicza oraz dyrektora Jacka Pawłowicza, spotkał się z pracownikami naszego Muzeum.

Karol Nawrocki przedstawił plany dotyczące naszej placówki po zmianach organizacyjnych polegających na przejęciu Muzeum przez IPN.

Prezes zwrócił również uwagę na priorytet procesów inwestycyjnych i zapewnił pracowników o kontynuacji ich dotychczasowej pracy zwłaszcza przy gromadzeniu zbiorów, działalności edukacyjnej i wydawaniu cyklicznego muzealnego biuletynu „Rakowiecka 37”.