top of page

Dyrektor Filip Musiał o inwigilacji duchowieństwa w Polsce 1945-89

Dla komunistów potencjalnym zagrożeniem była właściwie każda osoba duchowna. Rozpoczęto inwigilację poszczególnych duchownych, którzy zdaniem bezpieki stwarzali zagrożenie dla ustroju - przede wszystkim byli to hierarchowie oraz ci, którzy mogli spełniać rolę przywódców zdolnych zdaniem komunistów np. do podburzenia tłumów przeciw ustrojowi - mówi Filip Musiał, dyrektor naszego Muzeum.


bottom of page