top of page

Dyrektor Filip Musiał o inwigilacji duchowieństwa w Polsce 1945-89

Dla komunistów potencjalnym zagrożeniem była właściwie każda osoba duchowna. Rozpoczęto inwigilację poszczególnych duchownych, którzy zdaniem bezpieki stwarzali zagrożenie dla ustroju - przede wszystkim byli to hierarchowie oraz ci, którzy mogli spełniać rolę przywódców zdolnych zdaniem komunistów np. do podburzenia tłumów przeciw ustrojowi - mówi Filip Musiał, dyrektor naszego Muzeum.


https://dzieje.pl/wiadomosci/dr-hab-f-musial-gdyby-bezpieka-uwazala-materialy-kompromitujace-duchownego-za-wiarygodne?fbclid=IwAR0QQNXPFh2hKYz4C1vjS5ico54OeRSOvR_FkmnoYhuCut1YG9fvhRsyvKA

2 wyświetlenia
bottom of page