Dziękujemy za ochronę naszej granicy

Kolejna karta dla żołnierza. Muzeum włączyło się w akcję #MurenZaPolskimMundurem0 wyświetleń