top of page

Dzień Myśli Braterskiej

22 lutego ważne dla każdego harcerza święto - Dzień Myśli Braterskiej. Przedstawiamy zdjęcie 20-letniego Witolda Pileckiego, wileńskiego harcerza na Zlocie męskich chorągwi we Lwowie w 1921 r., w którym wzięło udział 5 tys. harcerzy z całej Polski.

Witold Pilecki wstąpił do konspiracyjnego harcerstwa w Wilnie w wieku 13 lat, był później zastępowym w zastępie "Puhaczy" w Orle, harcerzem walczącym w wojnie polsko-bolszewickiej i drużynowym VIII drużyny im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

Działalność harcerska bohaterskiego ochotnika do Auschwitz jest szeroko opisana w jego barwnej biografii autorstwa Jarosława Wróblewskiego "Rotmistrz".

Fotografia z kolekcji Mariana Miszczuka z ArchiwumHarcerskie.pl#dzienmyslibraterskiej #witoldpielecki #wilno #harcerz #harcerstwo

0 wyświetleń
bottom of page