top of page

Dzisiaj Barbórka

- pamiętajmy o ok. 15 tysiącach górników deportowanych i wywiezionych po II wojnie światowej do łagrów sowieckich… - pamiętajmy o więźniach obozów pracy w kopalniach węgla – mężczyznach, kobietach, młodocianych - skazanych wyrokiem stalinowskiej Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym... - pamiętajmy o żołnierzach-górnikach – chłopcach w wieku poborowym kierowanych do jednostek karnych: dzieciach z rodzin „kułackich” czy "elementach kontrewolucyjnych" - członkach młodzieżowych organizacji niepodległościowych…

(grafika za TV Republika)


1 wyświetlenie
bottom of page