top of page

Gen. Sosnkowski Wodzem Naczelnym

Po katastrofie w Gibraltarze 4 lipca 1943 r., w której zginął gen. Władysław Sikorski, 8 lipca 1943 roku prezydent Władysław Raczkiewicz naczelnym wodzem mianował gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Polskie Siły Zbrojne w kraju i na uchodźstwie przyjęły nominację z radością i nadzieją. Zwolennicy gen. Sikorskiego natomiast – skupieni teraz wokół późniejszego premiera Stanisława Mikołajczyka – nowego wodza przyjęli z rezerwą. Powodem rozłamu była bardzo trzeźwa i bezkompromisowa postawa Sosnkowskiego wobec ZSRS. Od razu też znalazł się na liście głównych wrogów Rosji sowieckiej. Po ujawnieniu zbrodni katyńskiej, polityki Naczelnego Wodza obawiali się także Anglosasi...

Więcej na: https://dzieje.pl/.../80-lat-temu-gen-kazimierz...

file:///C:/Users/asus/Downloads/Wystawa_biograficzna__Kazimierz_Sosnkowski__B1.pdf

file:///C:/Users/asus/Downloads/broszura_Sosnkowski_internet-1.pdf

3 wyświetlenia
bottom of page