Grupy przestępcze z SB

Karol Nawrocki: Na początku lat dziewięćdziesiątych część funkcjonariuszy komunistycznej bezpieki, która albo nie przeszła weryfikacji albo odeszła z resortu, stała się biznesmenami. Ludzie, którzy posiadali wystarczający kapitał, żeby móc otworzyć lub kontynuować działalność gospodarczą już w realiach postkomunistycznych, wykorzystywali posiadany przez funkcjonariuszy know-how, szerokie kontakty wypracowane podczas służby, ale i wykształcenie i znajomość języków obcych, dobro, które wówczas nie było powszechne. Tak tworzyły się nie tylko firmy ochroniarskie...

Więcej na portalu i.pl


0 wyświetleń