top of page

Historia w drugim obiegu

Podczas PRL-u walka toczyła się również poprzez przypominanie historii na wydrukach debitowych. Dziś prezentujemy znaczki pocztowe nawiązujące do Powstania Warszawskiego - wydane w drugim obiegubottom of page