top of page

Hołd dla ks. Jerzego

Dyrektor naszego Muzeum Filip Musiał wspólnie wicedyrektorem Jackiem Pawłowiczem złożyli oddali hołd grobie ks. Jerzego Popiełuszki. Zwiedzili też muzeum ks. Jerzego Popiełuszki w kościele św. Stanisława Kostki9 wyświetleń
bottom of page