Hołd oddany Janowi Rodowiczowi "Anodzie"


Na dziedzińcu Ministerstwa Sprawiedliwości oddany został hołd Janowi Rodowiczowi "Anodzie" w 73 rocznicę jego śmierci.W imieniu Muzeum, przy pomniku bohaterskiego żołnierza batalionu "Zośka", został złożony wieniec przez dyrektora naszej placówki Jacka Pawłowicza.