top of page

IX Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego ogłasza IX Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych. Konkurs objęty jest Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych w Polsce oraz poza granicami naszej Ojczyzny a także osadzonych w Aresztach Śledczych. Uczestnicy przygotowują prace w kategoriach: Szkoły podstawowe kl. 0-3 - praca plastyczna - laurka Szkoły podstawowe kl. 4-8 - praca plastyczna - projekt serii znaczków pocztowych - projekt serii banknotów - poezja - piosenka poświęcona pamięci Żołnierzom Wyklętych - film Szkoły ponadpodstawowe: - plakat - projekt serii znaczków pocztowych - piosenka poświęcona pamięci Żołnierzom Wyklętych - film "Raport Witolda Pileckiego Bohatera Niezwyciężonego więźnia w niemieckim obozie KL Auschwitz". Osadzeni w Aresztach Śledczych, Zakładach Karnych: - praca plastyczna - projekt serii znaczków pocztowych - poezja.

Prace przesyłamy na adres: Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 02-521 Warszawa ul. Rakowiecka 37

z dopiskiem "IX Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych"

Rozpoczęcie Konkursu od 01 marca 2022 r. Przesyłanie prac do 06 maja 2022 r. Uroczysta Gala wręczenia nagród - 17 czerwca 2022 r.bottom of page