top of page

Jan Gajdzis "Promień"

09.07.1946 roku Jan Gajdzis i Jan Pęczyk dokonali akcji ekspropriacyjnej na leśniczówkę Gołąbki, pow. Mogilno. Na zabrane rzeczy pozostawili pokwitowanie: „Kwituję, że dnia 9 lipca 1946r. zostały zabrane przez organizację NSZ 2000 zł.” W podpisie: „Zabrał dowódca grupy operacyjnej ppor. Promień.”


Jan Gajdzis "Promień" urodzony 10.10.1923 roku w miejscowości Żegaryno, pow. Troki (dzisiaj Litwa). 02.02.1945 roku został powołany do komunistycznego wojska we Włodawie. 24.12.1945 roku dostał urlop i w pociągu spotkał Antoniego Michalaka „Krytona” żołnierza antykomunistycznego „Oddziału Nocnych Kotów”. Spotkanie spowodowało, że „Płomień” nie wrócił już do wojska. Na początku maja 1946 roku poznał braci Bogdana i Zdzisława Hądzlików, którzy wcześniej mieli piękną zbrojną kartę działalności antyniemieckiej i antykomunistycznej. W październiku 1945 roku ich oddział, będący w strukturach poakowskiego oddziału „Obwód Pałuki 315”, pozornie się ujawnił, ale wiosną 1946 roku wznowił działalność antykomunistyczną. Dowódcą został Bogdan Hądzlik „Madaj”, a brat Zbisław „Jaguar” jego zastępcą. Grupa nie utrzymywała żadnych kontaktów z innymi oddziałami. Działalność wymierzona była przeciwko ubekom, ich konfidentom i członkom PPR. Jan Gajdzis "Promień" zdecydował się zostać żołnierzem oddziału. Pierwsze akcje zbrojne oddział przeprowadził w maju 1946 roku. Według materiałów UB oddział dokonał ich 14. W sprawie oddziału było prowadzone rozpracowanie operacyjne pod kryptonimem „Orzeł”. Była wykorzystana sieć agentów i informatorów. We wrześniu 1946 roku, przez PUBP w Gnieźnie, został zatrzymany jeden z członków oddziału Bolesław Miazio, który pod wpływem ciężkiego śledztwa wydał członków oddziału. Rozpoczęły się aresztowania. 15.10.1946 roku w zasadzce zorganizowanej przez PUBP Mogilno zostali zatrzymani w kinie „Tęcza” Jan Gajdzis i Jan Pęczyk. Przeciwko „Promieniowi”, 25.10.1946 roku zostało wydane postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Komuniści odnaleźli także broń obu partyzantów: Parabellum 9 mm i Pistolet Belgijski 9 mm. 27.10.1946 roku "Promień" został przewieziony do WUBP w Poznaniu i osadzony w więzieniu w Poznaniu przy ulicy Młyńskiej 1. 17.01.1047 roku wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu został skazany na karę śmierci oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. 14.02.1947 roku Bierut nie skorzystał z prawa łaski. 19.02.1957 o godz. 16:45. roku wykonano wyrok na „Promieniu” w Poznaniu

31 wyświetleń
bottom of page