top of page

Jan Olszewski

20 sierpnia 1930 roku urodził się Jan Olszewski (1930-2019) – wielki polski patriota, harcerz Szarych Szeregów i uczestnik Powstania Warszawskiego. na prawym brzegu Wisły

Mówił o 1 sierpnia ‘44... :

„Ta atmosfera... My jesteśmy polskie wojsko, nieomalże.

Z miejsca zbiórki wyszedłem nie później niż po dwóch godzinach. Nagle zobaczyłem, że na wszystkich domach w całej dzielnicy powiewają biało-czerwone chorągwie. Było poczucie, że wraca Polska, że...nie da się tego opisać..."

W latach 60. obrońca w procesach politycznych. Bronił wówczas m.in. Melchiora Wańkowicza, Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego, Janusza Szpotańskiego i Wojciecha Ziembińskiego. W latach 70. napisał ważną broszurę/poradnik dla ludzi podziemia: "Obywatel a Służba Bezpieczeństwa", która mówiła jak zachowywać się podczas śledztwa, a kończyła się słowami: "będąc w śledztwie pamiętajmy, że kiedyś opuścimy te mury i będzie trzeba spojrzeć kolegom w oczy".

Był współautorem statutu "Solidarności". Bronił przed sądami m. in. Lecha Wałęsy, Zbigniewa Romaszewskiego, Zbigniewa Bujaka.

Występował jako oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Był też pełnomocnikiem rodziny duchownego.

Walczył o ujawnienie prawdziwych okoliczności zabójstwa ks. Stefana Niedzielaka zamordowanego przez SB dwa tygodnie przed rozpoczęciem obrad Okrągłego Stołu.

Zwieńczeniem kariery politycznej Jana Olszewskiego była funkcja premiera w latach 1991 – 1992. Jako prezes Rady Ministrów pierwszego po wojnie polskiego rządu powołanego przez sejm pochodzący z wolnych wyborów, stawiał przed sobą trzy zadania: wyprowadzenie Polski ze strefy wpływów postsowieckich, uwolnienie aparatu państwowego od agentury i zabezpieczenie majątku narodowego.

W nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku, kiedy do rąk parlamentarzystów i prezydenta trafiła lista agentów SB przygotowana przez ówczesnego szefa MSW Antoniego Macierewicza, rząd Jana Olszewskiego, po złożeniu odpowiedniego wniosku przez prezydenta Lecha Wałęsę został odwołany.

Do 2011 roku był przewodniczącym Ruchu Odbudowy Polski. Kawaler Orderu Orła Białego. Zmarł 7 lutego 2019 roku, w wieku 88 lat.


1 wyświetlenie
bottom of page