top of page

Jan Paweł II do strajkujących

Zaktualizowano: 23 sie

Piszę tych kilka słów, aby zapewnić Waszą Eminencję, że w ciągu ostatnich trudnych dni jestem szczególnie blisko: modlitwą i sercem uczestniczę w tych doświadczeniach, przez jakie przechodzi - raz jeszcze - moja Ojczyzna i moi Rodacy. Wiadomości na te tematy nie schodzą z pierwszych stron prasy i z programów telewizji i radia. Modlę się, aby Episkopat Polski ze swym Prymasem na czele, zapatrzony w tę, która dana jest ku obronie naszego Narodu, mógł również i tym razem dopomóc temu Narodowi w ciężkim zmaganiu się o chleb powszedni, o sprawiedliwość społeczną i zabezpieczenie jego nienaruszalnych praw do własnego życia i rozwoju. Proszę przyjąć tych kilka zdań podyktowanych potrzebą wewnętrzną. Jestem z Wami u stóp Jasnogórskiej Pani przez troskę, modlitwę i błogosławieństwo. Z wyrazami najgłębszej czci - napisał Jan Paweł II już 20 sierpnia 1980 r. w liście do Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, który został upubliczniony wśród strajkujących w Sierpniu '80.

Fot. Archiwum IPN

Na stronie Archiwum Państwowym można obejrzeć oryginał listu: https://www.warszawa.ap.gov.pl/droga_do_solidarnosci/pictures/plansza_13/18.jpg
2 wyświetlenia
bottom of page