top of page

Jaworzniacy w muzeum

Zaktualizowano: 26 paź 2020


W naszym Muzeum odbyło się odsłonięcie tablicy pamięci w hołdzie aresztowanym i torturowanym i więzionym przez komunistyczną bezpiekę - "ponad dziesięciu tysiącom Młodocianych Więźniów Politycznych, Uczniom, Studentom i Harcerzom, którzy występowali przeciwko sowietyzacji Polski".

W uroczystości wzięło udział kilkudziesięciu działaczy Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944–1956 „Jaworzniacy”. Jest to organizacja założona w 1991 r., mająca na celu pomoc byłym młodocianym więźniom politycznym okresu stalinowskiego i ich rodzinom.

Od kilku lat Zarząd Główny "Jaworzniaków" ma swoją siedzibę w naszym Muzeum.

6 wyświetleń
bottom of page