Jury konkursowe w Muzeum

W naszym Muzeum jury podziwało, dyskutowało i oceniało prace plastyczne nadesłane do konkursu o Żołnierzach Wyklętych4 wyświetlenia