top of page

Wprowadzenie do obiegu kartki pocztowej upamiętniającej 40-lecie RMN

24 kwietnia 2023 r. w Hotelu Głównym Urzędu Pocztowego Gorzów 1, przy ul. Jagiellońskiej 4, Dyrektor Poczty Polskiej Regionu Sieci w Gorzowie Wlkp. Michał Kuściński zaprasza na uroczyste wprowadzenie do obiegu kartki pocztowej upamiętniającej 40-lecie powstania podziemnej struktury młodzieżowej Ruchu Młodzieży Niezależnej. Kartka pocztowa przedstawiać będzie zdjęcie członków Ruchu Młodzieży Niezależnej na Jasnej Górze oraz czołowe strony publikowanych przez nich podziemnych gazetek.

Już rok po wprowadzeniu stanu wojennego w Gorzowie Wielkopolskim powstał pierwszy podziemny Młodzieżowy Ruch Oporu. W listopadzie 1982 r. 19 jego członków zaaresztowano, młodszych z nich umieszczając w Milicyjnej Izbie Dziecka. Po opuszczeniu aresztu działacze nadali organizacji nową, konspiracyjną nazwę: Ruch Młodzieży Niezależnej (RMN). Na jej czele stanął Marek Rusakiewicz, pseud. „Sylwek Rybicki”, a po jego aresztowaniu - Krzysztof Sobolewski (używając tego samego pseudonimu). Działaczami byli uczniowie i absolwenci gorzowskich szkół średnich studiujący następnie w Lublinie, Poznaniu i Szczecinie. Ich głównym zadaniem było propagowanie niezależnego obiegu informacji, kolportaż niezależnych wydawnictw, akcje dywersyjne (napisy na murach, ulotki, plakaty, audycje Radia „Solidarność”) oraz akcje protestacyjne. Od 1983 do 1990 roku w technice sitodruku RMN samodzielnie redagowała i wydawała niezależne pismo "Sokół" i „Szaniec”.

https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/182085,Ruch-Mlodziezy-Niezaleznej-40-rocznica-powstania-organizacji-mlodziezowej.html


bottom of page