Kolejny mural poświęcony Witoldowi Pileckiemu1 wyświetlenie