top of page

Komunistyczny obóz w Gęsiówce

80 lat temu z rozkazu Heinricha Himmlera na terenie byłego getta warszawskiego utworzono niemiecki obóz zagłady KL Warschau. Początkowo samodzielny, później stał się filią obozu na Majdanku. Zajmował obszar pomiędzy ul. Gęsią, Zamenhofa, Okopową, Glinianą, Ostrowską i Wołyńską. Przed wojną znajdowały się tam budynki przedwojennego polskiego więzienia wojskowego potocznie nazywanego Gęsiówką.

Wieloletnia badaczka śladów po istniejącym na terenie Warszawy obozu - Maria Trzcińska dowodziła, że obszar obozu był znacznie większy, a Niemcy masowo eksterminowali mieszkańców Warszawy w komorach gazowych. Według badaczki w obozie zginęło 200 tys. Polaków.

W czasie powstania warszawskiego, 5 sierpnia 1944, batalion „Zośka” po zaciętej walce rozbił niemieckie wieże strażnicze, wszedł na teren obozu i wyzwolił 348 przebywających w "Gęsiówce" Żydów, z których 89 osób było obywatelami polskimi. Większość uwolnionych natychmiast przystąpiła do powstania.

W styczniu 1945 na terenie KL Warschau sowieckie NKWD urządziło obóz dla żołnierzy AK oraz żołnierzy podziemia niepodległościowego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość... Działalność tę kontynuowało UB, przetrzymując w obozie więźniów kryminalnych i politycznych. Warunki obozowe były skrajnie trudne, a liczne egzekucje wpisywały się w porządek dzienny. Obóz ostatecznie zlikwidowano w 1956 roku. Lista zgładzonych w komunistycznym obozie byłej Gęsiówki waha się od 1180 osób do nawet 1800.

Tablica poświęcona Polakom zamordowanym w niemieckim obozie KL Warschau w 2017 roku została wmurowana na skrzydle kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie. Widnieje na niej wymowny napis: „Matce Bożej Królowej Polskich męczenników zawierzamy ukrywaną białą plamę historii. Pamięć 200 tys. Polaków zamordowanych w Warszawie w niemieckim obozie śmierci KL Warschau w latach 1942 – 1944”.
12 wyświetleń
bottom of page