Koncert Norbert Smoła Smoliński

Zwieńczaniem uroczystości w 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego był koncert Norberta Smoły Smolińskiego. Towarzyszył mu niezwykły pokaz multimedialny pokazujący zdjęcia ze stanu wojennego.


Smoła Smoliński i w tle gen. Wojciech Jaruzelski podczas wprowadzania stanu wojennego w Polsce

Solidarność na mikrofonie i powielacz - najważniejsza broń do walki słowem

Smoliński a w tle ZOMO (Zmotoryzowane Oddziały Milicji Obywatelskiej)

Towarzyszący wokaliście kwartet smyczkowy

Czołgi na ulicy ...