top of page

Konferencja dla nauczycieli

W przeddzień stracenia rtm. Witolda Pileckiego na Rakowieckiej 37 odbyła się konferencja, pt.: „Witold Pilecki wzorem dla młodszego pokolenia. Historia bohatera inspiracją do wychowania dzieci i młodzieży”. Konferencja poświęcona była Witoldowi Pileckiemu, jednemu z najwybitniejszych przedstawicieli podziemia niepodległościowego w Polsce w 75. rocznicę jego stracenia na Rakowieckiej 37. Adresatem Konferencji byli nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, doradcy metodyczni oraz pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli.

Celem wydarzenia było przybliżenie postaci, jak również etosu i dokonań rtm. Witolda Pileckiego w szerokim aspekcie jego działalności konspiracyjnej. Kolejne wystąpienia ukażą naszego bohatera narodowego również jako wzór wychowawczy dla młodych Polaków.

Wydarzenie poprzedziło złożenie kwiatów pod ścianą straceń, a konferencję otworzył dr hab. Filip Musiał – Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL i Tomasz Madej – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Jarosław Wróblewski z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL wygłosił konferencję pt. "Witold Pilecki – bohater na nasze czasy".

Jacek Pawłowicz - wicedyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL opowiedział o "Witoldzie Pileckim 1945-1948".

"Jak uczyć o Żołnierzach Wyklętych na podstawie opowieści o Witoldzie Pileckim" - analizowała Barbara Pamrów z Instytutu Pamięci Narodowej.

Po prelekcjach odbył się pokaz krótkometrażowego filmu „Rotmistrz Pilecki” w reżyserii Miłosza Kozioła, a następnie Maciej Nowak-Kreyer zastanawiał się "Jak wykorzystać film «Rotmistrz Pilecki» podczas lekcji historii?"

Po przemówieniach zebrani mieli okazję zwiedzić Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Pozapolitycznych PRL.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.

31 wyświetleń
bottom of page