top of page

Krzyż Służby Niepodległości dla Klasztoru na Jasnej Górze

18 czerwca 2022 r. w Częstochowie odbyła się uroczystość wręczenia Krzyża Służby Niepodległości Klasztorowi oo. Paulinów na Jasnej Górze. Krzyż wręczono w dowód wdzięczności dla Klasztoru, za to że był zawsze duchową stolicą Polski, miejscem które integrowało Polaków i dawało im siłę do podejmowania walki ze złem i konformizmem. Antykomunistyczni opozycjoniści chcieli podziękować za to, że Kościół był w PRL jedyną przestrzenią wolności i uczył gotowości do obrony wartości.+96

bottom of page