top of page

ks. Sajgó Szabolcs SJ naszym gościem

Dawne więzienie i miejsce kaźni wielu Polaków miało okazję poruszyć ks. Sajgó Szabolcs SJ – dyrektora Domu Dialogu w Budapeszcie, ambasadora Hungary Helps, a także pisarza, poetę, tłumacza, dziennikarza, współzałożyciela i wiceprezesa Stowarzyszenia Węgierskich Dziennikarzy Katolickich (MAKÚSZ).

„Otrzymałem więcej niż się spodziewałem. To miejsce głęboko mnie poruszyło, mimo że dużo o nim czytałem”

napisał po swej wizycie.


Relacja fot. Maria Ścibor-Marchocka


Więcej o ks. Sabolcs’u na: https://jezsuitakiado.hu/szerzoink/sajgo-szabolcs-sj/ #SajgóSzabolcs1 wyświetlenie
bottom of page