top of page

Ludwika Ogorzelec na wystawie Muzeum Solidarności Walczącej

Nasze Muzeum odwiedziła Ludwika Ogorzelec, która w Solidarności Walczącej we Wrocławiu działała w kontrwywiadzie, robiła patriotyczną biżuterię i była później przedstawicielem SW we Francji. W grudniu ukaże się kolejny numer naszego biuletynu "Rakowiecka 37 z jej wspomnieniami


9 wyświetleń
bottom of page