top of page

Mały kodeks karny

12 lipca 1946 r. wszedł w życie tzw. mały kodeks karny, czyli Dekret o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa. Zaliczono do nich wszelką działalność przeciwników ustroju komunistycznego w Polsce. Podpisany m.in. przez Bieruta, Gomułkę i Żymierskiego, był narzędziem antypolskiego, sowieckiego terroru na Polakach. To na jego podstawie dokonano mordu sądowego na rtm. Witoldzie Pileckim w 1947 roku.

Dekret przewidywał m.in.:

  • karę śmierci za akty sabotażu czy fałszowanie pieniędzy.

  • sankcje za udział w podziemiu zbrojnym i opozycyjnych ugrupowaniach politycznych.

  • karę więzienia za posiadanie bez zezwolenia odbiornika radiowego, utrudnianie "reformy" rolnej i sprzeciw wobec nacjonalizacji mienia.

  • 3-lata więzienia za publiczne inicjowanie działalności podważającej polsko-sowiecką jedność.

  • 5 lat więzienia za wyrażanie antyustrojowych poglądów, publicznie i prywatnie.

  • drakońskie kary za sprzeciw wobec panującej władzy.

Kodeks obowiązywał aż do 1 stycznia 1970 roku.

Na podstawie oprac. Ireny Siwińskiej, Archiwum IPN

Więcej: https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/archiwum-ipn


26 wyświetleń
bottom of page