top of page

Memoriał na Rakowieckiej


Dziś w naszym muzeum gościliśmy przedstawicieli rosyjskiego Stowarzyszenia Memoriał z Sankt Petersburga, organizacji o światowej renomie dokumentującej zbrodnie stalinowskie:

Irina FLIGE - dyrektor Centrum Naukowo-Informacyjnego „Memoriał” w Sankt Petersburgu; specjalizacja badawcza: pamięć historyczna, pamięć o terrorze sowieckim, miejsca pochówku ofiar terroru, upamiętnianie miejsc pamięci o terrorze państwowym. Ludmiła GAGARINOWA - kierująca archiwami Centrum Naukowo-Informacyjnego „Memoriał” w Sankt Petersburgu; specjalizacja: opracowanie archiwalne dokumentacji, poszukiwania w archiwach ofiar sowieckiego terroru. Dmitrij PRITYKIN - pracownik naukowy Centrum Naukowo-Informacyjnego „Memoriał” w Sankt Petersburgu, specjalizacja badawcza: tworzenie produktów medialnych nt. historii sowieckiego terroru i Gułagu oraz historii oporu wobec reżimu.

Spotkanie przygotowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

5 wyświetleń
bottom of page