top of page

Mord na Wacławie Lipińskim


kwietnia 1949 roku w komunistycznym więzieniu we Wronkach został zamordowany ppłk dr Wacław Lipiński.

Urodzony 28 września 1896 r.

 • harcerz

 • legionista i żołnierz POW,

 • wybitny historyk

 • sekretarz generalny i dyrektor Instytutu Józefa Piłsudskiego

 • szef propagandy Dowódctwa Obrowy Warszawy we wrześniu 1939 r

 • współtwórca Konwentu Organizacji Niepodległościowych oraz od 1946 r. Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Polski Podziemnej

W „Głosie Opozycji” Lipiński propagował konieczność prowadzenia dalszej walki o niepodległość, powojenną sytuację polityczną Polski utożsamiając z nową okupacją:

„Przemoc wroga wszelką wolną myśl w Polsce tępi bez litości; rząd agentury moskiewskiej opozycji politycznej nie toleruje, szczerej myśli obywatelskiej nie uznaje; ustrój totalny siłą u nas wprowadzony swobody słowa nie dopuszcza”.
„Niech montuje się w duszach naszych nowa Polska Niepodległa, aby, gdy przyjdzie walczyć z otwartą przyłbicą – nie śmiano w nowym układzie świata traktować nas jak przedmiot i obiekt międzynarodowych gier i przetargów. Nie chcemy litości, współczucia, aktów łaski ze strony możnych tego świata, ale żądamy ich szacunku, domagamy się sprawiedliwości. Do tego zdobyliśmy sobie prawo”.

 • W styczniu 1947 r. aresztowany przez bezpiekę

 • trafił do więzienia mokotowskiego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

 • Proces Komitetu i III ZG WiN rozpoczął się na początku grudnia 1947 r. przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie.

Lipiński zachował niezłomną postawę. Na pierwsze pytanie sądu odpowiedział:

„Jako Polak, jako obywatel i jako człowiek nie poczuwam się do żadnej winy”.

Wyjaśniając powody zorganizowania SNN, twierdził, że został zmuszony do pracy w konspiracji

„ze względu na brak wolności politycznych w kraju”,

celem tej działalności było zaś

„odzyskanie utraconych wolności obywatelskich”.

 • Skazany na karę śmierci, utratę praw publicznych na zawsze oraz przepadek mienia na rzecz skarbu państwa

 • Najwyższy Sąd Wojskowy utrzymał wyrok na Lipińskiego w mocy, rządzący Polską Bolesław Bierut zmienił go na karę dożywotniego więzienia.

 • We wrześniu 1948 r. Lipiński został przewieziony do więzienia we Wronkach. Tam zginął 4 kwietnia 1949 r.

3 wyświetlenia
bottom of page