top of page

Msza św. w intencji rtm. Pileckiego i T. Pietrzykowskiego "Teddy'ego"

13 maja br. rano duszpasterz ludzi pracy Regionu Łódzkiego, ksiądz kanonik Grzegorz Michalski odprawił się Mszę św. w intencji rtm. Pileckiego i T. Pietrzykowskiego "Teddy'ego". Msza św. zainaugurowała turniej bokserski Warsaw Boxing Cup im. rtm. Witolda Pileckiego i Tadeusza Pietrzkowskiego ps. "Teddy". Wuj księdza Grzegorza - także ksiądz - był aresztowany w 1953 roku i kontaktował się z bp. Czesławem Kaczmarkiem alfabetem Morse'a.

Na Mszy św. obecna była 6 Mazowiecką Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej z jej dowódcą płk. Witoldem Bubakiem oraz żona i córka "Teddy" Pietrzykowskiego, a także Tomasz Adamek polski pięściarz, były zawodowy mistrz świata. Po Mszy św. wszyscy udali się pod tablicę poświęconą Witoldowi Pileckiemu, gdzie złożyli kwiaty. Kierownik Działu Informacji, Promocji i Wydawnictw Jarosław Wróblewski oprowadził gości po miejscach związanych z męczeństwem Witolda Pileckiego - celi, w której przebywał oraz przy Ścianie Śmierci, na której pozostały widoczne ślady po oddanych strzałach. Jak zauważył, dziś, w 122 rocznicę urodzin Rotmistrza, z wyrwy muru przy ścianie straceń, niespodziewanie wyrósł czerwony, polny mak. Ten wymowny symbol jakby chciał połączyć wspomnienie krwi bohaterów straconych w mokotowskim więzieniu z krwią polskiego żołnierza oddaną 79 lat temu pod Monte Cassino. Znamienne, że obie rocznice łączą się z dzisiejszym dniu.

Warsaw Boxing Cup im. rtm. Pileckiego i "Teddy'ego" - boksera z Auschwitz - to zawody pięściarskie, które są okazją do pogłębienia wiedzy o polskiej historii i bohaterach, którzy w większości oddali życie za ojczyznę. To połączenie sprawności sportowej z patriotyzmem, hartu ciała z formacją umysłu krzewienie tych wartości wśród młodzieży. https://www.warsawboxingcup.pl/

14 wyświetleń
bottom of page