top of page

Msza św. - X Pawilon

- "Pod wieczór naszego życia sądzeni będziemy z miłości" - pisał św. Jan od Krzyża. Dziś w ostatnią niedzielę roku liturgicznego pytamy siebie o to, z czego przyjdzie nam zdać sprawę przed Bogiem? Odpowiedzią jest dzisiejsza Ewangelia. Kryterium tym będzie miłość Boga i bliźniego. Czy kochałem i czy umiałem przyjąć miłość? Czy byłem człowiekiem sumienia - mówił dziś w homilii ks. Tomasz Marek Trzaska, kapelan naszego Muzeum.

Kapelan przeczytał również Modlitwę o beatyfikację arcybiskupa Antoniego Baraniaka

Panie, Ty wybrałeś Antoniego Baraniaka na służbę w Twoim Kościele, jak salezjanina kapłana postawiłeś go u boku dwóch prymasów Polski: kard. Augusta Hlonda i kard. Stefana Wyszyńskiego czyniąc go Niezłomnym Żołnierzem Kościoła w walce o prawdę i wolność. Podnosząc go do godności biskupiej, dałeś mu serce kochające, pełne dobroci i życzliwości dla wszystkich, którym posługiwał jako pasterz Kościoła. Prosimy Cię, o wszczęcie jego procesu beatyfikacyjnego, aby podniesiony do chwały ołtarzy orędował za nami przed Twoim tronem wypraszając dla nas i naszej Ojczyzny łaskę wierności Krzyżowi i Ewangelii. Amenbottom of page