top of page

Msza za Niepodległą Polskę i spacer śladami oficera wileńskiej AK

W niedzielę 12 listopada 2023 r. godz. 9.00 ks. Tomasz Trzaska odprawił Mszę św. w więziennym korytarzu X Pawilonu w intencji zamordowanych, więzionych i walczących za wolną Polskę

Po mszy chętni mogli odbyć spacer śladami por. "Zbyszka" z wileńskiej AK

W kazaniu ks. Tomasz Marek Trzaska mówił:

- Walka o niepodległość i suwerenność zaczyna się od obronienia w sobie systemu wartości. Bo niepodległość narodu wypływa ze zrozumienia czym jest wolność i godność osoby ludzkiej. Tak mocno zwracał na to uwagę na Westerplatte św. Jan Paweł II, gdy wzywał do wymagania od siebie. Obrona systemu wartości to również sprzeciwstawienie się relatywizmowi i mówieniu tylko o prawach, bez podkreślenia obowiązków(...). Kiedy trzeba walczyć o prawdziwie niepodległy kształt Ojczyzny trzeba stanąć ponad podziałami, w imię dobra tak jak w Auschwitz robił to rtm. WItold Pilecki. Warunkiem jest pragnienie dobra Polski, a nie chęć realizacji własnego interesu. Dobro wspólne wymaga służby, czyli rezygnacji z siebie - mówił

Śladami zamordowanego przez komunistów na Rakowieckiej por. Edmunda Bukowskiego "Zbyszka", żołnierza Ośrodka Mobilizacyjnego Okręgu Wileńskiego AK. Spacer poprowadzi jego syn -Krzysztof Bukowski0 wyświetleń
bottom of page