top of page

Nagroda im. Danuty Siedzikówny "Inki"


W sobotę 4 września 2021 r. o godz. 17.45 zostanie wręczona w naszym Muzeum Nagroda im. Danuty Siedzikówny „Inki”.

Zarząd Fundacji Armii Krajowej w Londynie, mając na uwadze zachowanie dla potomnych ideałów Polski Walczącej, zdecydował o ustanowieniu Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki” dla osób i instytucji, które w sposób szczególny, wykraczający poza podstawowe obowiązki zawodowe lub działalność statutową związaną z przywoływaną tematyką, przyczyniają się do zachowania pamięci o „Żołnierzach Wyklętych” – uczestnikach drugiej konspiracji niepodległościowej, zakorzenionej w ideach Polskiego Państwa Podziemnego.

Po raz pierwszy Nagroda „Inki” została wręczona w wymiarze regionalnym (2014). Jej laureatem został Michał Masłowski, nauczyciel historii z Olkusza. Od 2015 r. dokonano zmian regulaminowych co pozwoliło na podniesienie jej statusu do rangi ogólnopolskiej oraz powołano Kapitułę Honorową Nagrody, której przewodniczenie powierzane jest corocznie innej osobie. W głosowaniach nad dotychczasowymi kandydaturami udział brali członkowie Zarządu Fundacji Armii Krajowej w Londynie:

Jerzy Hostyński – prezes Adam Komorowski – wiceprezes Marzena Schejbal (2015) Danuta Szlachetko (2015) Teresa Ujazdowska (2015-2021+) Dorota Leclerc Zofia Davidson (2016) Beata Szajowska-Krawczyk (2016) Ks. Rafał Jarosławski (od 2019) dr Robert Zapart – pełnomocnik w Polsce

oraz Kapituły Honorowej Nagrody:

Prof. Barbara Otwinowska – przedstawicielka środowiska więźniarek politycznych okresu stalinowskiego (2015-2018+) Gen. Tadeusz Bieńkowicz VM – przedstawiciel środowiska Żołnierzy Armii Krajowej (2016-2019+) Mjr Stanisław Szuro – przedstawiciel środowiska więźniów politycznych okresu stalinowskiego skazanych na karę śmierci (2015-2020+) Por. Wacław Szacoń – przedstawiciel środowiska więźniów politycznych okresu stalinowskiego skazanych na karę śmierci Por. Franciszek Batory – brat mjra Józefa Batorego, zamordowanego 1 marca 1951 r. członka IV ZG WiN (od 2020) Prof. Andrzej K. Kunert – przedstawiciel środowisk naukowych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Krzysztof Szwagrzyk – Wiceprezes i Dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej Danuta Ciesielska – przedstawicielka Rodziny Danuty Siedzikówny „Inki” Magdalena Kuińska – synowa płka Łukasza Cieplińskiego, zamordowanego 1 marca 1951 r. prezesa IV ZG WiN (od 2020) Janusz Wierzgacz – przedstawiciel środowisk artystycznych

Laureatami Nagrody w latach 2015-2021 zostali:

2015 ex aequo: Bogdan Ścibut za działania podejmowane na rzecz upamiętniania Żołnierzy Wyklętych na Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie, a w szczególności za realizowany od roku 2013 autorski projekt „Powinniśmy wracać po swoich. Zgrupowanie partyzanckie ‘Bartka’ 1945-1947”. Bogusław Łabędzki za działania podejmowane na rzecz upamiętniania Żołnierzy Wyklętych na Podlasiu a w szczególności za organizowane od 2009 r. rajdy dla młodzieży śladami V Wileńskiej Brygady AK.

2016 Arkadiusz Gołębiewski za Festiwal Filmowy „Niepokorni Niezłomni Wyklęci”.

2017 Fundacja Wolność i Demokracja za projekt „Tropem wilczym” oraz inne działania związane z przywracaniem pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

2018 ex aequo: Adam Ryba za działania na rzecz upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych w regionie tarnowskim. Marcin Kwaśny za upowszechnianie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych poprzez film.

2019 Stowarzyszeniu Muzealna Grupa Historyczna im. II batalionu 18 pułku piechoty za projekt „Wyklęci znad Bzury” oraz inne działania na rzecz upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych w powiecie sochaczewskim.

2020 Maciej Małozięć – za działania podejmowane na rzecz upamiętnienia i popularyzacji wiedzy o Żołnierzach Wyklętych na terenie powiatu dębickiego i tarnowskiego.

2021 ex aequo: Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość Stowarzyszeniu Społeczno-Kombatanckiemu (Zrzeszenie WiN) – za kontynuację idei i działań „Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość”. Monice i Marcinowi Lehmannom – za działania na rzecz upamiętnienia i popularyzacji postaci ppłk. Łukasza Cieplińskiego oraz innych Żołnierzy Wyklętych w Kwilczu i powiecie międzychodzkim.


Opracowała Elżbieta Jakimek-Zapart


Po uroczystość wręczenia nastąpii koncert zespołu FORTECA. Informacje o wydarzeniu na Facebook'u https://fb.me/e/1ywyBS01s


Zachęcamy Państwa do przybycia na to wyjątkowe wydarzenie.

42 wyświetlenia
bottom of page