top of page

Najsłynniejsze zwycięstwo Antoniego Hedy "Szarego"

W nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 polscy partyzanci rozbili ubeckie więzienie w centrum Kielc i uwolnili 354 więźniów.

Była to najsłynniejsza operacja wojskowa Antoniego Hedy „Szarego” – legendarnego żołnierza podziemia niepodległościowego na Kielecczyźnie, który w 1948 roku został aresztowany i skazany na karę śmierci. Kara została zamieniona na dożywacie, karę odbywał w więzieniu na Rakowieckiej, we Wronkach i Rawiczu. Wyszedł na wolność w 1956 roku. W okresie PRL był doradcą kardynała Stafana Wyszyńskiego, w 1981 roku Przewodniczącym Niezależnego Związku Kombatantów przy NSZZ „Solidarność”. 13 grudnia 1981 roku, po wprowadzeniu stanu wojennego, został internowany na Białołęce.


bottom of page