top of page

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Muzeum na Rakowieckiej

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Muzeum na Rakowieckiej


Hołd dla Żołnierzy Wyklętych, pokazanie zidentyfikowanej celi ppłk Łukasza Cieplińskiego, wystawa pokazująca „Niezłomnych patronów polskiej armii”, a także wieczorna msza święta i złożenie kwiatów przy Ścianie śmierci w godzinę egzekucji przez komunistów członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – w tych wydarzeniach będzie można uczestniczyć 1 marca br. w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych przy ulicy Rakowieckiej 37 w Warszawie.


Spotkajmy się 1 marca w miejscu, w którym 72 lata temu komuniści zamordowali strzałem w tył głowy ppłk Łukasza Cieplińskiego, prezesa IV Zarządu Głównego „Wolność i Niezawisłość i sześciu jego podkomendnych. To w hołdzie ich niezłomnej postawie, jak i wielu tysięcy żołnierzy podziemia antykomunistycznego ustanowiony został Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nasza placówka jest świadectwem ich cierpienia, śmierci, ale również zwycięstwa – mówi Filip Musiał dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.


Na Rakowieckiej w okresie terroru stalinowskiego zostało zamordowanych na podstawie orzeczeń sądów wojskowych ok. 350-400 osób. Brutalnemu śledztwu i torturom były tutaj poddawane kobiety jak i mężczyźni. Na Rakowieckiej w latach 1945-1956 przetrzymywano i torturowano najważniejsze osoby związane z niepodległościowym podziemiem zbrojnym, gdzie oprócz rtm. Witolda Pileckiego byli więzieni m.in.: gen. August Fieldorf „Nil”, płk Aleksander Krzyżanowski „Wilk”, płk Władysław Liniarski „Mścisław”, ppłk Łukasz Ciepliński „Pług”, kpt Gracjan Fróg „Szczerbiec”, kpt. Elżbieta Zawacka „Zo” mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”, mjr Hieronim Dekutowski „Zapora” czy abp Antonii Baraniak. Wielu z nich zostało patronami jednostek wojskowych czy brygad Obrony Terytorialnej.


Organizatorami tegorocznych obchodów są: Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz Instytut Pamięci Narodowej, patron: Ministerstwo Obrony Narodowej


Program obchodów:

9:00 — początek uroczystości, przywitanie zgromadzonych gości

9:30 — złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość — ppłk. Łukasza Cieplińskiego i jego współpracowników — straconych w więzieniu mokotowski 1 marca 1951 r.

10:00 — uroczyste pokazanie zidentyfikowanej celi, w której więziony był ppłk Łukasz Ciepliński w Pawilonie X dawnego więzienia mokotowskiego

11:00 –18:00 — dzień otwarty w Muzeum, wstęp wolny

• możliwość zwiedzania dawnego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów śladami Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

• możliwość zwiedzenia wystawy „Niezłomni patroni polskiej armii” prezentowanej w Pawilonie X

19:00 — Msza św. w intencji żołnierzy podziemia niepodległościowego

20:00 — uroczystości pod Ścianą Śmierci w godzinę egzekucji członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość


Informacja dla mediów: Wjazd wozów transmisyjnych do godz. 7.00 Wejście do muzeum dla gości i dziennikarzy od godz. 8.00
1 wyświetlenie
bottom of page