top of page

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

Na początku II wojny eksterminacja było skierowana przede wszystkim przeciwko elitom narodu polskiego. 14 czerwca 1940 roku Niemcy skierowali do KL Auschwitz pierwszy transport więźniów. Otrzymali oni obozowe numery od 31 do 758. Wśród tych więźniów dużą grupę stanowiły osoby, które próbowały przedostać się do tworzonych we Francji Polskich Sił Zbrojnych. Część więźniów została aresztowana podczas akcji AB, czyli tzw. Nadzwyczajnej Akcji Pacyfikacyjnej, którą Niemcy przeprowadzili w Generalnym Gubernatorstwie w 1940 roku. Wśród pierwszych więźniów obozu byli także zatrzymani podczas łapanek, działacze organizacji politycznych, konspiracyjnych i społecznych, urzędnicy państwowi, harcerze, maturzyści oraz inni przedstawiciele polskiej inteligencji. Niektórzy wśród nich byli obywatelami polskimi pochodzenia żydowskiego. Najmłodszy z więźniów Stanisław Ryniak miał piętnaście lat miał numer obozowy 31. 77 to numer boksera Tadeusza Pietrzykowskiego "Teddy". 349 to numer innego więźnia tego transportu Bronisława Czecha, 24-krotnego narciarskiego mistrza Polski i trzykrotnego olimpijczyka, aresztowanego przez Niemców za działalność konspiracyjną. Pietrzykowski i Czech byli w siatce obozowej rtm. Witolda Pileckiego, który miał numer 4859. Przybyliście tutaj nie do sanatorium, tylko do niemieckiego obozu koncentracyjnego, z którego nie ma innego wyjścia, jak przez komin. Jeśli się to komuś nie podoba, to może iść zaraz na druty. Jeśli są w transporcie Żydzi, to mają prawo żyć nie dłużej niż dwa tygodnie, księża miesiąc, reszta trzy miesiące - mówił SS-Hauptsturmführer Karl Fritzsch do więźniów z pierwszego transportu do „Konzentration Lager Auschwitz” 14 czerwca 1940 roku.

Uchwałą Sejmu dzień 14 czerwca - rocznicę pierwszego masowego transportu Polaków do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz obchodzimy jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Źródło: IPN

223 rejestracyjne fotografie Polaków uwięzionych w KL Auschwitz z 1940 roku zachowane w Archiwum Pamięci Oświęcimia.

1 wyświetlenie
bottom of page