top of page

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Święto ustanowiono przez polski parlament w 2018 r.

Wśród Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata znalazła się Mjr Zofia Franio "K-1", "Doktór" - więziona później przez komunistów na Rakowieckiej,

Mjr Zofia Franio była niezwykłą postacią, przykładem postawy Polaków wobec historii i drugiego czzłowieka z której możemy być dumni. Była lekarką, uczestniczyła w wojnie polsko-bolszewickiej. Podczas II wojny światowej była żołnierzem „Związku Odwetu” i „Kedywu”, Powstańcem Warszawskim. W okupowanej przez Niemców Polsce współpracowała z Radą Pomocy Żydom „Żegota” i osobiście opiekowała się kilkoma osobami pochodzenia żydowskiego, za co została odznaczona przyznawanym przez Yad Vashem Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. W połowie 1945 wznowiła działalność konspiracyjną, pełniąc kolejno funkcje szefowej łączności w Komendzie Obszaru Centralnego Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj oraz Zrzeszeniu w WiN. Od końca października 1946 przez kilka tygodni była kierowniczką Wydziału Łączności w III Zarządzie Głównym WiN. Aresztowana przez funkcjonariuszy MBP 14 XI 1946 w Warszawie. 31 VII 1947 skazana na 12 lat więzienia. Zwolniona z zakładu karnego 15 V 1956.



Polecamy też do obejrzenia film "Historia Kowalskich", historii Polaków i Żydów mieszkających we wsi Ciepielów pod Radomiem. Główny wątek filmu koncentruje się wokół tragedii Bronisławy i Adama Kowalskich. Za pomoc żydowskim sąsiadom zginęli wraz z pięciorgiem maleńkich dzieci.

Reżyserami filmu są: Arkadiusz Gołębiewski („Wolna Rzeczpospolita Łupkowska”, „Polska szuka bohaterów”, „Operacja Gryf”) oraz Maciej Pawlicki („Stella”, „Dybowski 1863”, „Hołd carów”).



15 wyświetleń
bottom of page