top of page

Nie dla pomników Armii Czerwonej

Od początku marca do połowy listopada 2022 roku na terenie Polski zdemontowano już 25 z 60 komunistycznych obiektów propagandowych. 49% respondentów pozytywnie odbiera proces dekomunizacji w Polsce, a 43% uważa działania IPN, w tym zakresie za właściwe.

Powojenne komunistyczne władze Polski nadawały nowe nazwy placom i ulicom, budowały pomniki w hołdzie Armii Czerwonej, którą przedstawiano jako wyzwoleńczą. Napaść Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 roku, okupacja wschodnich ziem II RP, zbrodnia katyńska, masowe wysiedlenie Polaków na Syberię, masowe gwałty czerwonoarmistów - były tematami surowo zakazanymi.

Pomniki wdzięczności wznoszone były ku czci armii, która w sojuszu z Hitlerem prowadziła II wojnę światową i doprowadziła do rozbioru II RP. Instytut Pamięci Narodowej zawsze uznawał te monumenty za znak totalitarnego reżimu komunistycznego i sowieckiej dominacji na terenach okupowanych. Przeczytaj oświadczenie prezesa IPN: https://tinyurl.com/2b8z4ww7 Niestety, sowieckie obiekty wciąż znajdują się na polskim terenie. Rodzi to konieczność oczyszczenia polskiej przestrzeni z naleciałości wrogiego systemu: https://ipn.gov.pl/pl/straszy-w-miescie
3 wyświetlenia
bottom of page