top of page

Nowe zniewolenie


Spot wyprodukowany przez IPN Kraków uzmysławia nam, że 9 maja nie zakończyła się dla Polaków wojna. Przyszedł kolejny okupant, który próbował dokończyć wymordowanie elit i zniszczenie ducha narodu. Obecnie znów skazani jesteśmy na manipulację historią i niedocenianie wrogów przez polityków świata. Polska zbyt dotkliwie została zraniona aby niepamiętań co nam uczynili wrogowie i przyjaciele.

2 wyświetlenia
bottom of page