top of page

O 1 maja...

1 maja. Dzień św. Józefa - robotnika i... patrona walki z komunizmem

"Żeby przyśpieszyć upragniony pokój Chrystusowy w Królestwie Chrystusowym, stawiamy całą akcję Kościoła skierowaną przeciw komunizmowi bezbożnemu pod protektorat i opiekę św. Józefa, potężnego patrona Kościoła katolickiego. On bowiem należał do stanu robotniczego i doświadczył na sobie goryczy ubóstwa razem z powierzoną sobie rodziną Nazaretańską, którą otaczał czujną i gorliwą opieką. Pod jego pieczą znajdowało się Dzieciątko Boże, gdy Herod wysłał siepaczy, aby Dzieciątko uśmiercili. Wypełniając wiernie i sumiennie obowiązki swe na każdy dzień, stał się wzorem dla tych, którzy pracą rąk na chleb zarabiać muszą. Jak najsłuszniej nazwany sprawiedliwym, jest jaśniejącym przykładem owej chrześcijańskiej sprawiedliwości, która przenikać ma życie społeczne" - czytamy zakończeniu encykliki Divini Redemptoris/O Bezbożnym Komunizmie, napisanej w 1937 r. przez papieża Piusa XI.

Postać św. Józefa była przed wojną dawana jako wzór w szeregach Akcji Katolickiej (poniżej cytat z broszury nr 3 Akcja Katolicka w diecezji warszawskiej wydanej w 1938 r.)

Całość encykliki: https://www.ekai.pl/dokumenty/encyklika-divini-redemptoris/

Komuniści zwalczali propagandowo religię na wielu płaszczyznach, czego symbolem było nawołujące do ateizmu - wydawane w Związku Radzieckim codzienne pismo "Безбожник у станка/Bezbożnik przy pracy".

Encyklika "O bezbożnym komunizmie" była w formie broszurki, wielokrotnie wydawana w podziemiu w latach. 80.1 maja w podziemnych grafikach ze zbiorów naszego Muzeum

W komunizmie Dzień Pracy, był bardzo uroczyście obchodzony, ludzie byli zganiani na masówki w których przywódcy partyjni pozdrawiali lud. Należało wykazywać się tworząc hasła pochwały dla władz i wsparcia dla jej działań.

W drugim obiegu tworzono szereg publikacji, które wyśmiewały ten owczy pęd i sprzeciwiały się świętowania pochwały komunizmu. Ludzie spontanicznie tworzyli grafiki wyrażające sprzeciw. Szczególnie niechętnie podchodzono do tego "święta" w 1982 roku po wprowadzeniu stanu wojennego przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego (Powszechnie nazywaną WRON-ą)

ze zbiorów Muzeum:


1-majowe opozycyjne odezwy z lat 80.

w zbiorach naszego Muzeum:

1 maja 1987 r. w Warszawie. Pochód-protest opozycji wobec władzy komunistycznej

fotorelacja:0 wyświetleń
bottom of page