O jezuicie Władysławie Gurgaczu

wspomina Micha Gruszczyński pracownik muzeum


4 wyświetlenia