top of page

O jezuicie Władysławie Gurgaczu

wspomina Micha Gruszczyński pracownik muzeum


4 wyświetlenia
bottom of page