top of page

Obława Augustowska

Między 12 a 19 lipca 1945 r. oddziały sowieckie przeprowadziły masowe aresztowania Polaków i Litwinów – w domach, na drogach, w pracy, na polach, niekiedy otaczano całe wsie. Litwinów przekazano NKWD tzw. Litewskiej Republice sowieckiej. 592 Polaków nigdy nie wróciło do domów – zostali zamordowani i pochowani w nieznanym miejscu. Przez cały ores PRL ich los był tematem tabu, za którego naruszenie narażano się na szykany, a nawet można było trafić do więzienia. Ilość ofiar sprawia, że jest to największa masowa zbrodnia popełniona na cywilach pomiedzy II wojną światową a wojną jugosłowiańską i I wojną czeczeńską. Obława Augustowska - Pamiętajmy!

Fot.1 Pomnik Ofiar Obławy Augustowskiej - Suwałki fot. Kamil Korbik 2018,


fot. 2 "Biała lista" spis aresztowanych w lipcu 1945 r. sporzadzona 10.07.1946 r. zbiory IPN2 wyświetlenia
bottom of page