top of page

Obchody 75. rocznicy śmierci Pileckiego - część przedpołudniowa

Zaktualizowano: 26 maj

"Polska ponad życie" – słowa Rotmistrza, którego 75. rocznicę śmierci obchodzimy, stały się mottem dzisiejszych uroczystości w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Obchody zaszczycił swoją obecnością Prezydent RP Andrzej Duda, który odwiedził celę Rotmistrza, a następnie wraz z córką Witolda Pileckiego Zofią Pilecką-Optułowicz i Januszem Walędzikiem ps. „Czarny”, łącznikiem Witolda Pileckiego w czasie Powstania Warszawskiego 1944, złożył wieniec pod „Ścianą śmierci”, gdzie 25 maja o 21.30 stracono rtm. Witolda Pileckiego.

Spotykamy się w niezwykle ważnym miejscu dla Polski, a jednocześnie strasznym, gdzie komuniści katowali i zamordowali ponad trzy tysiące wiernych synów i córek Rzeczypospolitej, gdzie więzieni byli żołnierze niezłomni i ci, którzy, nie zgadzali się ze zniewoleniem Polski przez sowietów po II wojnie światowej i z narzuconą przez sowietów władzą. Bronili wolnej, suwerennej Polski do samego końca, do samego końca dla niej walczyli. (...) Wśród nich był rotmistrz Witold Pilecki – jeden z absolutnie największych bohaterów nie tylko naszych, polskich, najwspanialszych żołnierzy II wojny światowej i Rzeczpospolitej, ale w ogóle największych bohaterów II wojny światowej – podkreślił Prezydent.

Obchody na scenie plenerowej, na dziedzińcu Muzeum, otworzył dyrektor Muzeum dr hab. Filip Musiał. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki w przemówieniu nawiązał do pamiątkowej książeczki "O naśladowaniu Chrystusa", którą poprzedniego dnia Zofia Pilecka przekazała do Muzeum. Podkreślił, jak bardzo Rotmistrz cenił tę książeczkę i czerpał siły z jej duchowego przesłania w ostatnim okresie swojego życia. Głos zabrał także Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Łukasz Kudlicki, natomiast szef Kancelarii Sejmu Christian Młynarek odczytał list okolicznościowy skierowany do zebranych przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Dariusz Kowalski odczytał fragmenty wspomnień rtm. W. Pileckiego.

W uroczystościach udział wzięli m.in.: minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk, wiceminister edukacji w randze sekretarza stanu Dariusz Piątkowski, Marszałek Senior Antoni Macierewicz - działacz opozycji demokratycznej w latach 1968–1989, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”; poseł Paweł Lisiecki; dyrektor Instytutu Pileckiego prof. IH PAN Magdalena Gawin; przewodniczący Mazowieckiej Rady Kombatanckiej ppłk. dr. inż. Leonard Kapiszewski; pełnomocnik Wojewody ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dr Piotr Oleńczak; Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński, przedstawiciel Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego Krzysztof Lancmann, prezes Komitetu Katyńskiego i poseł na Sejm VIII kadencji Andrzej Melak, a także liczne poczty sztandarowe, przedstawiciele stowarzyszeń i środowisk patriotycznych.

Po przemówieniach wszyscy w postawie stojącej wzięli udział w Apelu Pamięci, po którym kompania reprezentacyjna wojska polskiego oddała salwę honorową.

Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów i wieńców przy Ścianie Śmierci, gdzie w czasach stalinowskich wykonywane były wyroki śmierci.

Witold Pilecki, oficer ZWZ-AK, ochotnik do Auschwitz, gdzie zakładał "piątki konspiracyjne" i skąd zorganizował brawurową ucieczkę, przekazując informacje o dramacie obozów niemieckich. Czynny uczestnik powstania warszawskiego. Aresztowany w 1947 roku przez UB, został oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji. Okrutnie katowany, ostatecznie został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano strzałem w tył głowy 25 maja o 21.30.

42 wyświetlenia
bottom of page