top of page

Obserwacja w służbie SB

O metodach działań Służby Bezpieczeństwa

Jak nauczyć szpiega gubić trop?

Problematyka związana z obserwacją jest nieodłącznym elementem towarzyszącym działalności wszystkich służb wywiadowczych świata. Wiąże się ona zarówno z prowadzeniem pracy operacyjnej w warunkach zagranicznych, jak i na terenie własnego kraju. Z jednej strony chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa własnym oficerom i obsługiwanej przez nich siatce informacyjnej. Z drugiej o realizację zadań o charakterze rozpoznawczym w obcym środowisku i wobec inwigilowanych za granicą osób. W przypadku wywiadu PRL zakres spraw związanych z obserwacją obejmował także kwestie szkolenia nowych kadr i codziennego współdziałania z Biurem „B” MSW, czyli główną jednostką SB specjalizującą się w tej problematyce.

W najnowszym nagraniu z cyklu „Kulisy historii” pt. „Jak nauczyć szpiega gubić trop” Witold Bagieński z Archiwum IPN opowiada o podstawowych problemach, specjalistycznej terminologii oraz konkretnych przykładach wykorzystywania obserwacji w trakcie działań Departamentu I MSW, czyli wywiadu cywilnego Polski Ludowej.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule jego autorstwa pt. „Rola obserwacji w działaniach wywiadu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”, który znaleźć można w publikacji: „Obserwacja w służbie SB. Studia i szkice” (red. nauk. Monika Komaniecka-Łyp, Kraków 2022).

Na podstawie AIPNbottom of page