Odszedł "Pancerny"

Dzisiaj w nocy na wieczną wartę odszedł por. Henryk Atemborski ps. "Pancerny" - żołnierz Brygady Świętokrzyskiej NSZ, więzień komunistyczny, działacz NSZZ "Solidarność", aktywny motocyklista i wieloletni działacz PTTK.


0 wyświetleń